TEKNIK MÅSTE VARA INKLUDERANDE

Du som tekniklärare har en enormt viktig roll att fylla när det kommer till att göra teknikämnet mer tillgängligt för alla. Under den här sektionen hittar du hjälpmedel och inspiration att använda i din undervisning.