VAD ÄR HACK THE WORLD?

Hack the World är ett paraply för Teknikföretagens insatser som syftar till att öka teknikintresset hos ungdomar.

Under Hack the World kommunicerar vi både direkt till unga, för att ge dem en tydlig bild av vad en karriär inom teknik innebär. Men vi jobbar också med barriärer som vi ser finns för att unga ska våga välja teknikrelaterade utbildningar. Därför riktar sig många insatser också till lärare, teknikbransch och föräldrar.

VI RÄKNAR PÅ DET!

Många ungdomar upplever en ängslan kring matematik och tycker att ämnet är abstrakt och svårt att relatera till.

För att visa ungdomar hur relevant och användbart ämnet faktiskt är tog vi matten till ungdomarnas liv, istället för tvärtom. Tillsammans med programledaren och influencern Hanna Persson (Hanapee) och matteläraren Elin Gawell skapade vi webbserien ”Vi räknar på det!”. Där räknar vi ut svaren på vardagliga ungdomsproblem som ”ska jag klippa lugg?” eller ”när kommer jag över mitt ex?” med en stor portion humor.

Elin Gawell är legitimerad lärare i matematik för åk 7-9 och gymnasiet och fil.lic. i matematik. Elin arbetar på Gustavsbergs gymnasium både med gymnasiematematik och med matematik på introduktionsprogram. I grunden har hon också en forskarutbildning i matematik där hennes forskning handlat om abstrakt algebra.

Tips från Elin

Teknikföretagens mattesatsning handlar om att öka intresset för matematik och det har vi försökt göra genom att använda matematik i vardagssituationer, ibland på ett oväntat sätt och frågorna som tas upp i avsnitten har tagits fram i samarbete med högstadieelever. I urvalet av vilka matematiska områden som behandlas har jag tittat på det centrala innehållet för åk 7-9 och försökt få ett så brett urval som möjligt, utan att det ska kännas allt för konstruerat. Elevernas frågor har fortfarande varit det som stått i fokus och mitt uppdrag har varit att överföra det till högstadiematematik på ett trovärdigt sätt. Att modellerna ibland inte alltid avspeglar verkligheten perfekt eller ger den enklaste lösningen på frågan tänker jag kan fungera som en bra utgångspunkt för diskussioner i klassen.

Hur materialet kan användas i undervisningen

Du som lärare väljer själv helt hur du vill använda materialet i din undervisning. Filmerna kan användas både för att introducera ett nytt arbetsområde eller för att jobba vidare med redan kända begrepp. Eleverna kan med fördel få diskutera rimligheten i de matematiska modeller som läggs fram och utifrån dessa skapa egna problem att besvara. Ett sätt att jobba med materialet i ett ämnesövergripande projekt är att låta eleverna ställa egna frågor, lösa dem med matematik, skriva manus och spela in egna filmer. Ni kan också använda problemen från filmerna, och se om ni kan räkna på dem på andra sätt.

Min förhoppning är att filmerna ska bidra till att väcka elevernas intresse för matematik och användning av matematik i vardagen. Många elever som upplever en ängslan inför matematik kan glömma den när de själva får utforska och svara på frågor som är viktiga och relevanta för dem.

Lärarmaterial
Vi räknar på det! – Klippa lugg och funktioner
Vi räknar på det! – Komma över ex och förändringsfaktor
Vi räknar på det! – Serietittande och problemlösning
Vi räknar på det! – Energidryck och algebraiskt uttryck
Vi räknar på det! – Dagens outfit och kombinatorik
Vi räknar på det! – WiFi och prefix
Vi räknar på det! – Köttbullar och geometri
Vi räknar på det! – Fest och mönster

 

HACK THE WORLD PLAY

 

Hack the World play är en playsajt där allt innehåll är teknikrelaterat. Perfekt om du vill hitta intressant läromaterial, eller låta dina elever surfa runt själva i en trygg miljö.

Alla filmer som finns på den här sajten handlar om teknik på något sätt, och de flesta innehåller även instruktioner så att man själv kan prova att bygga, konstruera eller experimentera efteråt.

Allt material du hittar på sidan är bedömt och utvalt enligt kriterier som satts upp av Teknikföretagen.

Till Hack The World Play

 

TEKNIKBOKEN

Teknik – 10 lektioner i att förändra världen

Du som är tekniklärare har en viktig roll när det kommer till att göra teknikämnet inkluderande för alla elever.
För att ge alla unga förutsättningar att leva och agera i en teknikintensiv värld behöver vi se till att fler känner sig inkluderade i teknikens värld tidigt. Vi behöver därför bredda bilden – både av vad teknik är och vilka som är med och utvecklar den.

För att inspirera och stötta dig som lärare har vi tagit fram en bok som heter ”Teknik – 10 lektioner i att förändra världen”. Redaktör för boken och ansvarig för att ta fram lektionsmaterialet är Ulrika Sultan som i grunden är tekniklärare och som idag jobbar med att forska på flickors teknikintresse och hur det kan behållas upp i vuxen ålder.

Boken tar avstamp i 10 olika samhällsproblem, och kopplar dem till teknik. Den är tänkt att fungera som inspiration och praktisk handledning för dig som lärare och innehåller också engagerande och konkreta förslag på lektioner som kopplar till de mål som finns i läroplanen för åk 7-9. Boken innehåller inspirerande porträtt av förebilder som på olika sätt förändrar samhället genom teknik.


Ladda ner boken som PDF

Förutom att beställa boken tryckt kan du ladda ner hela boken eller enstaka kapitel som PDF för att skriva ut och dela ut till dina elever.

 

 

Beställ boken GRATIS

Om du fyller i din adress skickar vi ett tryckt exemplar av boken till din skola. Endast lärare kan beställa den tryckta boken och det går endast att beställa ett exemplar per lärare. Boken skickas vanligtvis inom 14 dagar.

Vänligen observera att böcker beställda efter 31 mars 2020 inte skickats ut och att nästa utskickningsdatum är obestämt på grund av omständigheter till följd av Covid-19. Under fliken ”om boken” kan du ladda hem hela boken som PDF.

PERSONLIG INFORMATION


LEVERANSADRESS


Kompletterande material

Vissa av lektionerna i boken kräver att kompletterande material skrivs ut och delas ut till klassen. Här hittar du det materialet.

 

Kapitel 5 – Sjukvård


Kapitel 7 – Mobilitet

 

 

BREDDA BILDEN

 

Förebilder och representation är otroligt viktigt att jobba med för att kunna skapa en bild av teknik som kan attrahera fler typer av människor. Bredda bilden är en gratis bildbank som vi tagit fram för att komplettera bilden av vad teknik är och vilka som jobbar inom teknik och industri. Här ligger fokus på innovation, problemlösning och framför allt på att lyfta fram kvinnor inom branschen. Var med och bredda bilden genom att använda våra bilder i din undervisning eller i din kommunikation.

Du hittar bilderna här

 

SOCIALA MEDIER

Vi har gjort olika initiativ i sociala medier för att koppla ihop och inspierar tjejer som är intesserade av att börja på teknikrelaterade utbildningar.

Facebookgruppen ”Tjejer som vill gå teknik” är en del av Hack the World och har närmare tusen medlemmar. Det är en grupp för tjejer som är intresserade av att söka teknikprogrammet, där de kan prata med andra som också är intresserade och få svar på frågor från tjejer som går teknikprogrammet nu.

På Instagram finns gruppens systerkonto ”Tjejer som går teknik”. Där är det regelbundet en ny tjej från teknikprogrammet som rapporterar från sin vardag. Båda initiativen är framtagna för att tjejer som är intresserade av att söka teknikprogrammet ska hitta likasinnade och känna sig mindre ensamma i sitt val. Uppmana gärna intresserade elever att gå med i Facebookgruppen och att följa oss på Instagram.

Till Facebooksidan

Till Instagram

GYMNASIEPROGRAM

Har du koll på vilka gymnasieprogram som är relevanta för teknikintresserade elever? Här har vi sammanställt relevanta program som är bra att ha extra koll på.

Teknikprogrammet (förkortas TE)
Passar dig som är nyfiken på teknikens roll i samhället och hur den påverkar oss och miljön. Även dig som vill jobba med produktion och design av nya tekniska produkter.

Karaktärsämnen: fysik, kemi och teknik.

Välj mellan fem inriktningar: Design och produktutveckling, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö, Informations- och medieteknik samt Teknikvetenskap.

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program, men det går även att läsa ett fjärde tekniskt år och bli gymnasieingenjör.

Läs mer här

Naturvetenskapliga programmet (förkortas NA)
Passar dig som söker en bred utbildning med kurser inom naturvetenskap, matematik, språk och samhällsvetenskap. Undervisningen bygger på en mix av teori och praktiska experiment och laborationer.

Karaktärsämnen: biologi, fysik, kemi och moderna språk.

Välj mellan två inriktningar: Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

Naturvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program.

Läs mer här

Industritekniska programmet (förkortas IN)
Programmet ger dig en bred industriteknisk bas och passar dig som gillar problemlösning och att arbeta praktiskt. Eleverna har 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Karaktärsämnen: industritekniska processer, människan i industrin, produktionskunskap och produktionsutrustning.

Välj mellan fyra inriktningar: Driftsäkerhet och underhåll, Processteknik, Produkt- och maskinteknik samt Svetsteknik.

Industritekniska programmet är ett yrkesprogram och passar bra om du vill börja jobba direkt efter studenten.

Läs mer här

El- och Energiprogrammet, inriktning Automation (förkortas EE)
Passar dig som är tekniskt intresserad och gillar att arbeta praktiskt. Inriktningen Automation fokuserar på elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Eleverna har 15 veckors Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Karaktärsämnen: dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och mekatronik.

El- och Energiprogrammet är ett yrkesprogram och passar bra om du vill börja jobba direkt efter studenten.

Läs mer här